Detektory gazu i czadu
  
TDG/C, TDG/C/Z

TDG/C Domowy detektor gazu i czadu. Sterowany mikroprocesorem.

PRZEZNACZENIE

Domowy detektor gazu i czadu (CH4 + CO) jest przeznaczony do ciągłej kontroli obecności gazu i czadu w pomieszczeniach zagrożonych emisją tych gazów. Kontrola polega na cyklicznym pomiarze stężenia CH4 + CO w otaczającym powietrzu. Z chwilą przekroczenia określonej wartości dla CH4 wynoszącej około 10% Dolnej Granicy Wybuchowości, i CO wynoszącej 0,01% CO w powietrzu, włączona zostaje optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmowa detektora. Wyłączenie następuje automatycznie z chwilą obniżenia się stężenia gazu i czadu.

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

 • ŁAZIENKI i KUCHNIE
  wyposażone w gazowe podgrzewacze wody, kuchenki, piecyki
   
 • DOMOWE KOTŁOWNIE
  z piecami opalanymi węglem, koksem, gazem ziemnym lub gazem butlowym
   
 • Pomieszczenia z KOMINKIEM
   
 • Pomieszczenia w których znajdują się urządzenia gazowe takie jak:przewody gazowe,liczniki, butle, zbiorniki.
   
 • GARAŻE
  dla samochodów
   
 • Pomieszczenia ogrzewane przenośnymi piecykami

TDG Domowy detektor gazu. Sterowany mikroprocesorem.

Parametry techniczne

Wyszczególnienie

Parametr techniczny

Napięcie nominalne zasilania 230V 50Hz
Rodzaj pracy Praca ciągła
Rodzaj czujnika Półprzewodnikowy SnO2 
z filtrem węglowym
Wykrywane gazy Tlenek węgla (CO),metan, propan-butan (CH4, LPG)
Częstotliwość pomiaru Pomiar ciągły
Sterowanie czujnika Mikroprocesor
Wartość stężenia progowego 0,01% CO w powietrzu, 10% DGW
Sygnalizacja alarmowa Alarm optyczny i akustyczny
Natężenie dźwięku syreny Ok. 85dB - 1m , ton przerywany
Obudowa obudowa z ABS
stopień ochrony IP22D
Wymiar 85x85x35.5 mm
Waga ok. 0.4kg
TDG/Z Domowy detektor gazu z zaworem odcinającym.
Sterowany mikroprocesorem.

PRZEZNACZENIE

Domowy detektor gazu z zaworem odcinającym jest przeznaczony do ciągłej kontroli obecności gazu ziemnego lub mieszaniny propan - butan w pomieszczeniach zamkniętych, zagrożonych emisją tych gazów. Detektor dokonuje ciągłego pomiaru stężenia gazu w otaczającym powietrzu. Z chwilą przekroczenia ściśle określonej wartości stężenia gazu wynoszącej około 10% DGW, włączona zostaje optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmowa detektora. Wyłączenie alarmu następuje automatycznie z chwilą obniżenia się stężenia gazu poniżej progu alarmowego. Po usunięciu usterki należy zresetować zawór odcinający za pomocą dźwigni znajdującej się w zaworze.

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

 • ŁAZIENKI i KUCHNIE
  wyposażone w gazowe podgrzewacze wody, kuchenki, piecyki
   
 • DOMOWE KOTŁOWNIE
  z piecami opalanymi gazem ziemnym lub gazem butlowym
   
 • Pomieszczenia w których znajdują się urządzenia gazowe takie jak: przewody gazowe,liczniki, butle, zbiorniki.
   
 • GARAŻE
  dla samochodów z instalacją gazową
   
 • Pomieszczenia ogrzewane przenośnymi piecykami

 
Parametry techniczne

Wyszczególnienie

Parametr techniczny

Napięcie nominalne zasilania 230V 50Hz
Rodzaj pracy Praca ciągła
Rodzaj czujnika Półprzewodnikowy SnO2 
z filtrem węglowym
Wykrywane gazy Metan, propan-butan (CH4,LPG)
Częstotliwość pomiaru Pomiar ciągły
Sterowanie czujnika Mikroprocesor
Wartość stężenia progowego 10% DGW
Sygnalizacja alarmowa Alarm optyczny i akustyczny, odcięcie zaworu
Natężenie dźwięku syreny Ok. 85dB - 1m , ton przerywany
Obudowa obudowa z ABS
stopień ochrony IP22D
Wymiar 85x85x35.5 mm
Waga ok. 0.4kg
 

|    strona główna    |    e-mail    |    do góry    | 

design by TONER