» Regulatory obrotów 
TR 300 nadtynkowe / podtynkowe
TR 600, TR 900, TR 1500
» Mikroprocesorowe regulatory obrotów 
PŁYNNE
MTR 300, 600, 900, 1500
STOPNIOWE
MTR 300, 600, 900, 1500
» Detektory gazu
TDG, TDG/Z
» Detektory czadu
TDC
» Detektory gazu i czadu
TDG/C, TDG/C/Z
» Centrala detektorów gazu i czadu
» Regulatory temperatury 
z wyświetlaczem LCD
» Regulatory temperatury
» Regulatory pompy c.o. z wyświetlaczem LCD 
» Regulatory pompy c.o.